Při objednávce v hodnotě nad 1000Kč máte dopravu ZDARMA!

Začni u SEBE

ZAČNI U SEBE 

Prvotní myšlenku na produkt STEEBLO jsme si přivezli z cestování po Dominikánské republice, což je nádherná země v Karibském souostroví. Je zde však několik věcí, které tuto zemi devastují. Za nejvíce palčivý problém, kterého jsme si tam všimli byl všude se povalující plast. Ve městech, na silnicích a bohužel i na plážích. Článků o tom, jak je naše Země znečištěna plastovými výrobky je mnoho a každý s Vás již slyšel o ohromném plastovém ostrově uprostřed oceánu, nebo uvězněná zvířata v plastových nástrahách.

My přicházíme s heslem ,,Začni u sebe´´, které je podstatou vzniku celé značky. Naším cílem je šířit tuto ideu mezi nás všechny. Každý z nás je pro tuto myšlenku velice potřebnou a důležitou součástí. Každý by měl začít sám u sebe, teprve poté můžeme něco změnit jako tým. 

Vše to začalo v září roku 2018. Začali jsme, jak se říká od píky - kontaktovali jsme české výrobce skla, nechali vyrobit krásný designový obal a také čistící kartáčky, to vše šikovnou českou rukou. Všechny části našich produktů jsou vyrobeny v České Republice, tedy zanechávají nízkou ekologickou stopu. Aktuálně, zde máme produkt, který nejen, že je český, ekologický a udržitelný, ale zároveň ve Vašem drinku skvěle vypadá.

My jsme začali....a co ty?

 

Say no to plastic

 

IT´S UP TO YOU

We brought the first idea of the product STEEBLO from the Dominican Republic which is a beautiful country in the Caribbean. There are several things though which devastate this country. The most visible problem which we noticed are plastic things present everywhere. In the cities, roads and on the beaches, unfortunately. There are plenty of articles about how the Earth is polluted by plastic products. Each of us heard of a huge plastic island in the middle of the ocean or the animals trapped in plastic pitfalls.

We come with the motto "It´s up to you" which is the essence of our brand. Our goal is to spread this idea among us all. Each of us is a needed part of this idea. Each of us should begin in his own backyard. Only after that, we can change something as a team.

It all started in September 2018. We started from scratch - we contacted Czech glass makers, had made beautiful design cases and also the cleaning brushes. All of these made by handy Czech hands. All parts of our products are made in the Czech Republic hence they are leaving a low ecological trace. Now, we have a product which is not only Czech, ecological and sustainable but also looks good in your drink.

We have begun...what about you?

 

 

 

 

; /* ]]> */