Až do konce dubna pro vás máme dárek ke každé objednávce! Při objednávce v hodnotě nad 1000Kč máte dopravu ZDARMA!

Pomáháme želvám

brčka - pomáhají mořským želvám

 

OCHRANA MOŘSKCÝH ŽELV

Svět kolem nás a zvířata, která v něm žijí, nám nejsou lhostejná. Víme, že jsou velmi často ohrožována námi lidmi - přímo i nepřímo, tím, jak se chováme k životnímu prostředí. I my, STEEBLO, chceme něčím příspět k ochraně zvířat a životního prostředí. A to, že vyrábíme skleněná, ekologická brčka, která mají minimální negativní dopad na životní prostředí nám nestačí. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s organizací CHRÁNÍME MOŘSKÉ ŽELVY

Jak už název napovídá, tato organizace se zaměřuje na ochranu mořských želv ve světě. CHRÁNÍME MOŘSKÉ ŽELVY působí v oblasti Berau na severovýchodním Borneu, 8. největším líhništi karet obrovských na světě. Jejich populace tu ale za posledních 70 let klesla o více než 90%. Proto na tomto důležitém místě hlídají pláže na 3 ostrovech před pytláky. Navíc učí děti, aby měly rády přírodu a snaží se místním ukázat alternativní způsoby obživy, než je ničení přírody. Jelikož ví, že zákaz prodeje želvoviny by byl neefektní, začali učit místní lidi dělat suvenýry z alternativních materiálů, například z kokosu. Vytvořili vzdělávací materiály v indonéském, anglickém i španělském jazyce, které se nyní používají na celém světě. 

 

SEA TURTLES PROTECTION

We care about our world and the animals living in it. We know that they are often endangered by humans - directly and indirectly by the way we treat nature. We, STEEBLO, want to contribute to the protection of our animals and nature. And the fact that we make glass ecological straws, which have minimal impact on the environment, is not enough. That is why we decided to cooperate with the non-profit making organization CHRÁNÍME MOŘSKÉ ŽELVY (save turtles).

As the name reveals, the organization´s aim is to protect sea turtles. The organization operates in the area of Berau (north-east Borneo), the 8th largest breeding site of green turtles in the world. Moreover, they teach children to like nature and strive to show the locals the alternative ways of livelihood, other than destroying nature. Since they know that the prohibition of turtles trade would be inefficient, they teach locals to make souvenirs from alternative materials, such as coconut. They created educational materials in Indonesian, English and Spanish language which are used in the whole world. 

 

 

brčko a želva

 

JAK POMÁHÁME?

5% z každého zakoupeného produktu na našem e-shopu www.steeblo.cz věnujeme organizaci CHRÁNÍME MOŘSKÉ ŽELVY. Celkovou částku zasíláme jednou měsíčně na transparentní účet organizace.

Pro tuto organizaci je jakýkoliv finanční příspěvek velice cenný, proto se i my snažíme podpořit, jak jenom můžeme. Tímto způsobem můžeš "želvy" podpořit i ty. A pokud by jsi chtěl pomoci i jiným způsobem, nápadům meze neklademe. Kdybys měl zájem se angažovat v této sympatické organizaci, můžeš nám napsat na info@steeblo.cz.

 

HOW DO WE HELP?

5% from every purchased product on our e-shop www.steeblo.cz is donated to the organization CHRÁNÍME MOŘSKÉ ŽELVY. The total amount is sent monthly to the organization´s transparent bank account.

Any financial donation is very valuable for this organization. We try to help as much as we can. You can support the turtles this way. And if you want to help some other way, you can contact us on your email address: info@steeblo.cz

Zpět do obchodu